Yıl sonu okul rehberlik raporunda online dönem başladı

İnternet teknolojisinin yaşamımıza girdikten sonra birçok şey hayatımızda kolaylaştı. Bankacılıktan alışverişe kadar birçok işimizi görebiliyoruz. Sonunda biz okul rehber öğretmenlerin de (okul psikolojik danışmanları) işini kolaylaştıracak bir uygulama başlatıldı. Artık rehber öğretmenler okul yıl sonu rehberlik hizmetleri raporunu kağıt üzerinde hazırlayıp rehberlik araştırma merkezine göndermek zorunda kalmayacak. Samsun RAM internet üzerinden rehberlik raporunun online gönderilmesi için düzneleme yaptı. Artık raporlar internet üzerinden hazırlanan formlar doldurularak gönderilecektir. Daha sonra doldurulan formun çıktısı kağıt üzerinden de alınabilecektir.

Konuyla ilgili Samsun RAM sitesinde şöyle bir açıklama bulunmaktadır;

Okul Rehberlik Hizmetleri tarafından hazırlanan yıl sonu raporunun online rapor girişi sistemi üzerinden okul kurum kodu hem kullanıcı adı hem de şifre olarak tanımlanmıştır. Okullar kendi şifrelerini sistem üzerinden değiştirebilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 47. Maddesi (j) bendine göre okul müdürlerinin görevleri arasında;

“Rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme plânının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde, yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine gönderir” hükmü bulunmaktadır.

İlgili yönetmelik maddesi gereğince yıl sonu çalışma raporu örneğinin kurumumuz internet sitesine Haziran ayı sonuna kadar girişinin yapılması gerekmektedir.

Saygılarımızla.Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz