Yeni OKUL RPD plan formatında sınıf etkinlikleri olacak mı? (2017)

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin olarak “Rehberlik Hizmetleri Yıllık Çerçeve Planı”nda yeni düzenlemeler yaptı. Bu düzenlemeye göre rehberlik hizmetleri planının formatı tamamen değişti. Bu formatı incelediğimde aklıma ilk gelen sorulardan biri bu planda sınıf rehberlik çalışmalarının etkinliklerinin olup olmayacağı konusuydu. Bu sorunun cevabı Genel Müdürlüğümüzün yayınladığı kitapçıkta verilmiştir.

Kitapçığın “2.7.4. Kazanımlar Okul RPD ve Sınıf Rehberlik Hizmetleri Planına Nasıl Yerleştirilir?” başlığında “Okul RPD hizmetleri planına rehberlik öğretmeni tarafından uygulanması gereken sınıf rehberlik etkinliklerinin kazanımları yerleştirilir. Aynı kazanımlar çalışmaların uyum içinde yürütülmesi açısından sınıf rehberlik hizmetleri planına da yerleştirilir. Ancak sınıf düzeylerine özgü sınıf/şube rehber öğretmeninin yapacağı etkinliklere ait kazanımlar Okul RPD hizmetleri planında yer almaz, bu kazanımlara yalnızca sınıf rehberlik hizmetleri Planında yer verilir.” denilmektedir. Buna göre sınıflara özgü olan etkinlikler Okul RPD hizmetleri planında yer almayacaktır.

Buna göre Okul RPD planı tamamen bizim yapacağımız çalışmaları içermektedir. Eğer sınıf ile ilgili etkinlikler tarafımızdan yapılacaksa bu planda yer alacaktır. Ancak sınıf öğretmeninin yapacağı çalışmalar Okul RPD planında yazılmayacaktır.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ilk defa başlayacak olan bu uygulamanın güzel taraflarından biri PDR çalışmalarını belli standartlara ve kodlara bağlanmasıdır. Bu şekilde çalışmalar bir ölçüde somutlaşmıştır. Bir psikolojik danışman ne yapar, görevleri nedir sorusuna cevap olarak “EK 1: RPD HİZMETLERİ KOD LİSTESİ” ni göstererek vermek mümkün olacaktır.

Özkan Emiroğlu – Psikolojik Danışman

Meslektaşlarım facebook dan bizi takip edebilir.
instagram takibi için: https://www.instagram.com/aktuelpdr/
twitter takibi için: https://twitter.com/ozkanemiroglu
 

 

Yazıyı paylaşın

Yazı için yorumunuz