Türk PDR-DER Eylem Takvimini Facebook’tan Yayınladı

Değerli Meslek Elemanı,

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği geçmişten bu güne sürdürmüş olduğu mesleğin savunuculuğunu, bu günden yarına da aynı kararlılıkla ve siz meslek elemanlarının desteğiyle sürdürmeye devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün özel öğretim kurumlarına yönelik yapılan düzenlemesine ilişkin başta üyelerimiz olmak üzere, mesleğin bileşenlerinin görüşlerini oluşturmaya yönelik çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıya duyarlılık göstererek önerilerini ileten herkese teşekkür ederiz. Gelen görüşler yönetim kurulumuzca değerlendirilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır. Sorunun çözümüne ilişkin önümüzdeki süreçte göstereceğimiz duyarlılık bize güç katacaktır.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Yönetim Kurulu

Eylem Takvimimiz
1) Basın açıklaması metni. Genel merkez ulusal basına yönelik, şubeler de yerel basına yönelik basın açıklaması metni hazırlanarak 29 Mayıs 2013 tarihinde gönderilmesi.

2) Milletvekillerine e-posta mesajı gönderilmesi. Tüm milletvekillerine dernek tarafından hazırlanacak mesajın 30-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında en az bir kez gönderilmesi. Örgütsellik mesajının verilmesi açısından ortak metnin, belirtilen tarihlerde gönderilmesine özen gösterilmelidir. Milletvekili e-posta adreslerine http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_posta adresinden ulaşılabilir.

3) Bakanlığın ilgili birimlerinden Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (ookgm@meb.gov.tr), Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (ttkb@meb.gov.tr), Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (oyegm@meb.gov.tr), Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı (mub@meb.gov.tr), İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü (ikgm@meb.gov.tr) ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (orgm@meb.gov.tr)’ne e-posta mesajı gönderilmesi. Tüm birimlere dernek tarafından hazırlanacak mesajın 30-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında en az bir kez gönderilmesi. Örgütsellik mesajının verilmesi açısından ortak metnin, belirtilen tarihlerde gönderilmesine özen gösterilmelidir.

4) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü ile görüşme.

5) Milli Eğitim Bakanıyla görüşme.

6) Üyelerimiz ve konuya duyarlı meslek elemanlarının hazırlayacakları afiş, karikatür, gibi görsel araçların kitle iletişim araçlarında dolaşımını sağlamak.

7) Bakanlığın düzenleyeceği kurslara alan akademisyenlerinin ve meslek elemanlarının katılmamalarına yönelik çağrı yapılması.

8) Anabilim dalı başkanlıkları tarafından Bakanlığın ilgili birimlerine alan dışı atamaların bilimsel olumsuzluklarını içeren yazı yazılması ve bu yazıların bir örneğinin derneğe gönderilmesi.

9) Yürütmenin durdurularak iptal edilmesi talebiyle Danıştaya başvuruda bulunulması.

10) Twitter, facebook gibi sosyal medyada tepkilerin dile getirilmesi.

11) Türk PDR-DER Şubeleri, akademisyenler, öğrenciler ve alan uygulayıcılarıyla birlikte 11 Haziran 2013 saat 13:00’te Ankara’da Bakanlık önünde kitlesel basın açıklaması yapılması.

Kaynak: https://www.facebook.com/groups/pdrciler/permalink/460152754065912/Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

One thought on “Türk PDR-DER Eylem Takvimini Facebook’tan Yayınladı

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz