Öğretmenlerin tayinlerinde 31 Aralık tarihi esas alınacak

“Zorunlu hizmet mağduru olarak kendilerini tanımlayan öğretmenlerin sözleşmeli öğretmen olarak çalıştıkları süreler de zorunlu hizmetten sayılacak” – “Öğretmenlerin yer değiştirme sürelerinin hesaplanmasında bu yıl 31 Aralık esas alınacak” – “Sınıf…