Umudu ve mutluluğu tükenen dostlara

Yıllar zamanı nasıl da sürükler değil mi? Alır götürür yanından. Daha dünkü çocuk kocaman bir genç olarak çıkıverir karşına. Bu günün genci onlarca yıl sonra yeni bir ihtiyar olur. Ellerinde…