TürkPDR Derneği Olağan Genel Kurulu Toplantısı

Derneğimiz Olağan Genel Kurulu, 18 Mart 2012 tarihinde, Eyüpoğlu Hotel’de (Karanfil Sokak No: 73 Bakanlıklar 06640 ANKARA Tel: 0312 417 64 00) saat 9,30-16,00’da aşağıdaki gündem doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Genel Kurul…