TürkPDR Derneği Alan Değişikliğini Takip Ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl rutin olarak yaptığı alan değişikliği, bu yıl da yapılmıştır. Alan değişikliğine göre 720 kişi rehber öğretmen kadrosuna geçmiş görünmektedir. Alan değişikliği ile rehber öğretmen kadrosuna…
TürkPDR Derneği Basın açıklamasını erteledi

Türk PDR-DER bugün yapacağını duyurduğu basın açıklamasını erteledi. Neden olarak da MEB Müsteşar yardımcısı Doç. Dr. Birol Ekinci’nin sekreteryası tarafından derneğin telefonla aranarak alan dışı atamalar konusunda görüşme talebinde bulunulması ve…
Türk PDR Derneği Ek Ders Ücretleriyle İlgili Dava Açtı

Maliye Bakanlığının, ek ders ücretlerinin yüksek lisans yapanlara %5, doktora yapanlara ise %15 artırımlı olarak psikolojik danışmanlara ödenmemesiyle ilgili yazısının ilgili kısmının iptaline ilişkin 30.10.2012 tarihinde Danıştay?a dava açılmıştır. Dava…
Türk PDR Derneği Olağan Genel Kurul Duyurusu

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Olağan Genel Kurulu, çoğunluk sağlandığı takdirde 11 Mart 2012 tarihinde, Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej-Ankara adresindeki dernek merkezinde; çoğunluk sağlanamadığı takdirde de 18…