Türk PDR-DER’in SBS Raporu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunda tartışmaya açılan Seviye Belirleme Sınavı’na ilişkin Derneğimizden de görüş istenilmiştir. Derneğimiz tarafından oluşturulan bir çalışma grubunca hazırlanan raporumuz Bakanlığa teslim edilmiştir. Derneğimizce hazırlanan “Seviye Belirleme…