Aile saadeti adına “Altın Adım”

ALTIN ADIM Psikolojinin alt dallarından olan duygusal psikoloji, psikolojik sağlığın temel basamağı olarak kişilerin kendisini ve çevresini çok iyi tanımasını ve tanıdıktan sonra çevresiyle uzlaşabilmesini şart koşar. İnsanların kendi beklentilerini…