Özür durumundan atama olmazsa ne yapacağım?

2012 Yılı Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun “6. Başvuru veTercihler” başlıklı bölümündeki “6.2.2.Öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercihhaklarının ve seçeneğinin tamamınıkullanmalarına rağmen hizmet puanıyetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.” ve “8. Atamalar” başlıklı “8.1. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür…