Sadakat: Aileyi Ayakta Tutan Ana Direk

Ortaçağda; insanların savaştan çok daha büyük kayıplar vermesine sebep olan, milletleri kırıp geçiren büyük salgınlar olmuş, insanlar baş edemedikleri ve tedavide çaresiz kaldıkları bu hastalıklara kara ölüm ismini vermişlerdi. Kolera,…