Özel eğitim okullarında yaşanan rehberlik norm sorunu

Haziran ayında yayınlanan yeni norm kadro yönetmeliğinin 21.maddesinin 2.bendi a fıkrasında rehberlik alan öğretmeninin norm kadrosu “Özel eğitim kurumlarında (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okulları dahil)…
Anaokulların da rehber öğretmen normu kaldırıldı

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Yönetmeiğik incelendiğinde okulöncesin de rehberlik öğretmeni normu olmadığı görülmektedir. Bu durumda anaokulların da rehber öğretmen normu kaldırıldı. Rehberlik alan öğretmeni…
Rehber öğretmen norm kadrosunda değişiklik durumu

(NOT: 18.06.2014 Konuyla ilgili yayınlanan yönetmelik haberi için tıklayınız) MEB “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Taslağı” yayınladı bu taslak incelendiğinde rehber…