Rehber öğretmenin prestijini arttıran hususlar

Bu konuyu 10 maddede ele almak isterim: 1-      Her şeyden önce rehber öğretmenin kılık kıyafetine dikkat etmesi, olgun – sevecen davranması ve argo ifadeler kullanmaması gerekir. 2-      Rehber öğretmenin teknolojiyle (bilgisayar ……