RehaCom nedir?

RehaCom, bilgisayarlı zihin geliştiren bir terapi ve rehabilitasyon programıdır. Zihinin pek çok yeteneği vardır. Başta dikkat, konstrasyon; mantık kurma, akıl yürütme, muhakeme, soyutlama, hafıza (uzun/kısa), sınıflandırma, organize etme, mekanda yönelme…