Türkiye PISA’da ortalama puanı her 3 alanda arttı

Millî Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan “Ulusal Öğrenci Değerlendirme Programı” 2012 veri tabanındaki veri ve dokümanlar kullanılarak hazırlanan Ulusal Ön Raporu yayınlanmıştır. Türkiye’nin şu ana…