PDR Yönetmelik Taslağı konusunda basın açıklaması yapıldı

Türkiye’nin çeşitli illerinde PDR yönetmelik taslağı konusunda sorunlar gerekçesiyle TÜRKPDR derneği öncülüğünde PDR çalışanları ve PDR bölümü öğrencileri basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına sendikalarda destek verdi. Umarım bu basın açıklamaları ilgili mercilere…
ÇorumRAM PDR taslağı ile ilgili öneri raporu hazırladı

ÇorumRAM’ın Özel Eğitim ve Rehberlik Yönetmelik Taslağı İnceleme raporu hazırladı. Raporun ayrıntıları; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetlerine ilişkin çalışma hükümlerini belirleyen yönetmelik ayrı bir yönetmelik olarak tanzim edilmelidir. Taslak bu…
PDR yönetmelik taslağına TÜRKPDR Derneği eleştirisi

Bizler Psikolojik Danışmanlar ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak soruyoruz: MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak 22.01.2014 tarihinde yayınlanan “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri” yönetmelik…
Yeni PDR Taslağında Mesai-Çalışma Saati

Mevcut Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin “Çalışma Saatleri ve İzinler” bölümü Madde 54’te “Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görevli uzmanlar ve psikolojik danışmanların çalışma saatleri ve izinleri ile ilgili konular,…
PDR hizmetleri yonetmelik taslağı yayınlandı

Yeni PDR yonetmelik taslağı “ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ” adı altında yayınlandı. Taslak incelendiğinde en önemli değişiklik mesai saatlerinde olduğu görülmektedir. Bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa atıfta…