Rehber Öğretmenlerin Problemleri

Okullarda çalışan rehber öğretmenler diğer tüm branşların hedefi durumundadır. Odasında öylece oturduğu zannedilen rehber öğretmenlere karşı yıllardır süren olumsuz bir tutum var. Ancak öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun yetiştirme kurslarındaki ek…
Rehber öğretmenlerin çözüm beklediği sorunlar

Rehber öğretmen olarak yaşadığımız sorunları çeşitli mecralarda birçok kez dile getirmemize rağmen, bırakın çözüm bulmayı, sıkıntılarımızın günbegün daha da tortulaştığını görüyoruz. Bu yaşadığımız sorunlar ise biz rehber öğretmenleri -yeni unvanımızla…
Rehberlik Servislerinin Problemlerinden Biri:”Kurumsallaşamama”

(Konunun başında hatırlatmak isterim ki rehberlik servisinin kurumsallaşması öğretmenlerin, idarecilerin, öğrencilerin ve velilerin bakış açılarını olumlu yönde etkileyecek; psikolojik danışmanların mesleki tükenmişliklerini azaltabilecek bir konudur) Rehberlik servislerinin kurumsallaşmasının ve sürekliliğinin…
Psikolojik Danışmanların Yaşadığı Mesleki Güçlükler

DEVLET KURUMLARINDA ÇALIŞAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBER ÖĞRETMENLERİN YAŞADIĞI GÜÇLÜKLER Özet Bu çalışmanın amacı, psikolojik danışmanların, mesleklerini yürütürken karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunları gidermeye yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma…