8 Soruda Otizm

1. Otizm nedir? Sosyal etkileşim, karşısındakini anlama ve kendini ifade etme ihtiyacı yaşamın erken dönemlerinden itibaren ilişkilerimizi şekillendirir.Otizm bu ihtiyacı karşılamak için gerekli sözel ve sözel olmayan becerilerin gelişiminde gecikme…
Otizm tedavisinde yeni umut

Robotların otistik çocukların sosyal iletişim becerilerini geliştirmede kullanılması hedefleniyor. Otizm, dünya çapında oldukça yaygın görülen ama tam olarak tanınmayan bir hastalık. Her ırk, etnik ve sosyal grupta görülebilen otizm, kişinin…