“Ortaöğretimde Okul Çeşitliliği Yerine Program Çeşitliliğini Esas Bir Yapıya Geçilmesi” Çalıştayı’nda genel ortaöğretim yapan bütün okulların “Lise”, “Akademik Lise” veya “Anadolu Lisesi”, mesleki ve teknik eğitim veren bütün okulların da…