Okul Ortamında Şiddeti Önleme Eylem Planı 2016-2017

Okulda şiddeti önlemeye yönelik planlamaların hazırlanması tek başına rehberlik servisine atılamayacak kadar önemlidir. Ancak bu iş sanki sadece rehberlik servislerince hazırlanır gibi bir anlayış oluştuğu gözlemlenmektedir. Aslına bakarsanız bu planlama…
Okulda Şiddetin Azaltılmasında Rehberlik Servisi

Şiddetin azaltılmasında okulun her birimi kendi alanlarında sorumludur. Bu konudaki çalışmaları ve sorumluluğu sadece rehberlik servisinde görmemek gerekir. Örneğin şiddetin azaltılmasında okul içi etkinlikler önemlidir. Bunun için beden eğitimi öğretmenleri…
Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek “Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi” hayata geçiyor. 25 Mart 2013 tarihinde…
Öğrenciler öğretmene posta koyuyor

Öğretmen Sevilay Durukan’ın öğrencisitarafından bıçaklanarak öldürülmesi öğretmenlerin can güvenliği endişelerini de gündeme getirdi. Korkuya kapılan öğretmenler şimdi soruyor: ‘Görünür olmak için daha kaçımız bıçaklanmalı?’ Uzmanlar okullarda psikolog bulundurulması gerektiğini, bu açığın…
Okulda şiddet araştırması

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bozkurt Koç, farklı sosyoekonomik ve kültürel düzeylerdeki 15 farklı lisede öğrenim gören bin 381 lise öğrencisinin katılımıylayaptığı araştırmada, okullardaki şiddet olaylarıyla ilgili önemli…