Çocuk psikoloğu arkadaşımla konuşuyorum, “Bana en çok sınavlardan sonra öğrenci geliyor” diyor. Son 8-10 yıldır, özellikle OKS sınavlarından sonra artan sorunlu öğrenci sayısını belirtiyor. Çocukların çoğuoyundan, arkadaşlarından soyutlanmış; hayatlarındaki tek…

Gençler; ergenlik dönemine girerken OKS, ergenliğin ortalarında ise ÖSS ile karşılaşıyor. Bu sınavların yarattığı stres, gençleri derinden etkiliyor. Pskiyatrist Dr. Sabri Yurdakul, ergenlik dönemindeki gençlerin sınav stresini yenmek ve başarılarını…