İlkokul Sınıf Geçmede Yönetmelik Sorunu

Kademeli eğitim düzenlemesiyle yapılan önemli değişikliklerden birisi de ilkokullarda sınıfta kalmanın kaldırılmasıdır. Bakanlık  21/7/2012 tarihinde yayımlanan değişiklikle  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47 inci maddesinin (c ) bendine “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı…