MEB: İdareci rotasyonu konsunda duyuru

Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapmakta olan müdür, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının ?Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik? in 22 nci maddesi gereğince…