Lisede sosyal medyada hakaret etmenin cezası nedir?

Sosyal medya, internet dünyasında yaşanan gelişmeler eğitim öğretim de yeni sorunları beraberinde getirdi. Bu nedenler MEB yeni tedbirler almaya çalışıyor. Önceden internet üzeriden hakaretin ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde doğrudan bir karşılığı…
İnternette hakaret etmenin cezası

Hakaretin hiç bir şekli kabul edilemez. İster yüz yüze ilişkilerde isterse internet ortamda olsun yapılan bir hakaretin-küfrün bir karşılığı olmalıdır. Ne yazık ki birçok insan yüz yüzeyken hakaret etme cesareti gösteremezken…