Öğrenme istek ve arzusunu taşımayan, ve öğrenmenin gerekliliğine inanmayan hiçbir öğrenciye hiçbir ders aracı veya hiçbir öğretmen yardımcı olamaz. Kişide çalışma arzu ve isteği olmadığı zaman ilgi ve dikkat kolayca…