Türk PDR Derneği Ek Ders Ücretleriyle İlgili Dava Açtı

Maliye Bakanlığının, ek ders ücretlerinin yüksek lisans yapanlara %5, doktora yapanlara ise %15 artırımlı olarak psikolojik danışmanlara ödenmemesiyle ilgili yazısının ilgili kısmının iptaline ilişkin 30.10.2012 tarihinde Danıştay?a dava açılmıştır. Dava…
Öğretmenlerin ek ders farkları ne kadar olacak?

Ek ders ödemeleri Ocak 2012’de belirlenen maaş katsayısı üzerinden ödenmekte iken maaş katsayısı toplu sözleşme nedeni ile yeniden belirlendiğinden geçmişe dönük ek ders farkları öğretmenlere ödenecektir. Ayrıca maaş katsayısı belli olmadığından ödenmeyen bazı sınav ücretleri…

01.12.2006 gün ve 2006/1350 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı resmi gazetede yayınlanması…

2006 yılına kadar ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin mesleki çalışmalar süresince almış oldukları ek derslere ilişkin bir sınırlama yokken 16.12.2006 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek…