Eleştirel Pedagoji

İnsan eğitimi ve öğretimi günümüz çağında gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bunun için her ülkede ve kültürlerde çeşitli çalışmalar yapılmakta ve eğitim politikaları öne sürülmektedir. Buna göre gelecek nesil eğitilmekte ve…