Kontrolcü anne babalar ve onlara öneriler

Davranış ve tutumların kazanılmasında öğrenmenin rolü büyüktür. Çocukların becerileri ve davranışları anne-baba tutumları doğrultusunda şekillenir. Anne-babaların çocuklarını yetiştirirken benimsedikleri tutumlar, çocukların benlik algılarını, özgüven gelişimlerini, problem çözme becerilerini, çevresindeki bireylerle…
Dokuz tip anne- baba tutumu

Ergenlik dönemi; süreç olarak bakıldığında oldukça fazla değişim ve gelişimin yaşandığı, bireyi sosyal, fiziksel, zihinsel, cinsel ve ahlaki yönlerden etkileyen uzun bir dönemdir. Bu dönemde ergenin yaşadığı bütün olaylar, kişilik…
Çocuğumuza karşı nasıl bir tutum içindeyiz?

Çocuk yetiştirme tutumları kültürden kültüre değişirken hatta bir ülkenin bir ucunda yetiştirilen çocuklarla diğer ucunda yetiştirilen çocuklar arasında bile farklılıklar oluyor. Kimisi daha çok grubun çıkarlarını ön planda tutarken bir…
Hata Yapmama İzin Ver

Sizin ailede yönetim biçimi nedir? Demokrasi mi otokrasi mi? Sizce çocuk sevgiyle mi büyümeli, korkuyla mı? Her tecrübeyi yaşayarak mı öğrenmeli yoksa bazı tecrübeleri yaşamamalı mı / yaşatmamalı mı? Demokratik…