Hayal Kurmak Bilgiden Önemlidir

“Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır.” Marc Victor Hansen     Her insanın yapabilecekleri kapasitesi ile orantılıdır.Kapasitemiz ile ne büyüklükte işler başarabileceğimizin sınırını da hayallerimiz belirler. Aynı kapasite,…

İlk çağlarda dünya güçlülerin elindeydi. Güçlülük, kas gücü ve fiziksel güç demekti. Güçlü olan yaşardı. İlk çağlarda sözü dinlenen, yöneten olmak, egemen olabilmek için güçlü kuvvetli olmak yeterli idi.