Öğrenci dediğin nasıl olmalıdır?

Bunun yazılı bir tanımını bulamayız. Her kişiye göre, her öğretmen ya da uzmana göre bunun tanımı farklı olacaktır. Ama genel çerçeve çizmek için konuyu şu şekilde sıralayabiliriz. Okulun ve eğitimin…