Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarihi bir kararın altına imza attı. Bu karar ile idarelerce yapılan sözlü sınavlarda ?referans? devrinin kapandığı söylenebilir. Kararda; sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt imkânlarından…

Türk Eğitim Sen Ankara 3 Nolu Şubesinin internet sitesinde yönetici atamalarıyla ilgili olarak iş ve işlemlerin mahkeme tarafından iptal edileceğiyle ilgili bir haber yayınlanmıştır.