2012 ALES Sonbahar Dönemi Sınavı Başvuruları Başlıyor

2012-ALES Sonbahar Dönemi Sınavı, 11 Kasım 2012tarihinde yapılacaktır. 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman,…