Sınav Kaygısı ve Kuramsal Bakış Açısı (SUNU)

Murat Civelek tarafından paylaşılmak üzere aktuelPDR ye gönderilen sunuyu sizinle paylaşmak istiyorum.

Emek verilerek hazırlanmış olan sunuda kısaca şu başlıklar bulunmaktadır. Kaygı türleri, kaygıyı azaltmak için teknikler (sistematik duyarsızlaştırma gibi), sınavların amacı, sınavda dikkat edilmesi gereken konular gibi başlıklar var.

Çalışmanın içeriği kuramsal ağırlıklı hazırlanması bakımından güzel bir çalışmadır. Yorumlarınızı ayrıca aşağıda yazabilirsiniz.

Suunudan bir bölüm;

  • Sınav kaygısı bilişsel ve duygusal olarak iki ana bileşene bölünmüştür. Bilişsel bileşen endişe, duygusal bileşen duygusallık olarak belirlenmiştir.
  • Sınavdan olumsuz beklentiler, sınavdaki olası başarısızlıkla ilgili içsel konuşmalar bilişsel bileşeni; gerginlik, sinirlilik gibi otonom sinir sisteminin aşırı uyarılmışlığı ile ilgili fizyolojik tepkiler duygusal bileşeni oluşturur.
  • İnsanlar karşılaştıkları yeni durumlarla ilgili olarak önce bilişsel öğeler geliştirirler daha sonra da duygusal olarak tepki verirler.
  • “Sistematik Duyarsızlaştırma” ve “Bilişsel Yeniden Yapılandırma” her iki teknikte aynı derecede etkilidir.
  • Fonksiyonel Olmayan Düşünceler ve Depresyon üzerinde bilişsel teknik daha başarılıyken anksiyetenin fizyolojik belirtileri ve sürekli kaygı üzerinde davranışsal teknik daha fazla etkilidir.
  • Sınav anındaki kaygıda davranışçı daha teknik başarılıdır.
  • Aslında kaygıyı yaratan olayların kendisi değil olayların algılanış ve değerlendiriliş biçimidir.
  • Bireyin beklentisi ne kadar yüksekse kaygısı da o kadar yüksek olmaktadır.

Psikolojik Danışman Murat CİVELEK

 

  Sınav Kaygısı ve Kuramsal Bakış Açısı (514,3 KiB, 558 hits)
Murat Civelek tarafından hazırlanmış Sınav Kaygısı ve Kuramsal Çerçeve ile ilgili PDF formatlı sunu çalışmasıYazıyı paylaşın

Yazı için yorumunuz