Rehber öğretmen başka okulda-kurumda geçici görevlendirilebilir mi?

Öğretmenlerin hangi hallerde geçici görevlendirile bileceğine dair 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin “Geçici Görevlendirme”  başlıklı, 23. maddesindeki, “Öğretmenler,  aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.” hükümleri ile aynı yönetmeliğin geçici 1. maddesinde “(05.11.2003 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı) … Bu fazlalığın giderilmesine kadar öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci Madde gereğince yapılan atamalar hariç hiçbir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımları, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.” hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca; 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirilme” başlıklı, 20. maddesinde, (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygıneğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde milli eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il milli eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(2) Milli eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaaylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.” hükümleri de bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığıders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve görevlendirileceği okuldaihtiyaç olması şartı bulunmaktadır.

Buna göre öğretmenler aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumdadoldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilemezler.

Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumdadoldurmaları norm kadro içinde yer almaları demek olduğundan norm kadro içinde yer alan öğretmenlerinİller, ilçeler arası ve aynı yerdeki başka okullarda/kurumlarda geçici görevlendirmelerine imkanbulunmamaktadır.

Bir görevlendirme yapılacaksa Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın“Kadrosunun Bulunduğu Okul ve Kurum Dışında Görevlendirilme” başlıklı, 20. maddesi 2. fıkrasında; “Aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla görevlendirilir.” şeklinde açıkçayazdığı üzere norm kadro fazlası ve/veya aylık ve zorunlu ek ders saatlerini doldurmayan öğretmenlerdenhizmet puanı düşük olandan başlanarak geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

Bu görevlendirmelerde de açıkça aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumundadolduramayan öğretmenler olarak norm kadro fazlası öğretmenler kastedilmektedir.

Bu hükümlere göre; Rehber Öğretmenlerin norm kadrosunda bulunduğu okul haricinde görüşü alınmadangeçici olarak görevlendirilmeleri mümkün değildir. Bir öğretmenin başka bir kuruma geçicigörevlendirilebilmesi için izni ve görüşü alınması öğretmenin bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması gerekmektedir.

Buna rağmen İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri her okulda bir Rehber Öğretmen bulunmasından hareketleEğitim-Öğretim yılı başlarında Rehber Öğretmenlerin kendi okullarındaki görevlerini aksatmaksızın diğerokullarda görevlendirilme yolunu seçmektedirler.

Kaynak: Memurlar.netBu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

5 thoughts on “Rehber öğretmen başka okulda-kurumda geçici görevlendirilebilir mi?

 1. Arkadaşlar kanunlara göre valilik oluru olmadan görevlendirme yetkileri yok. Bir çok ilçede kaymakamlık oluru ile görevlendirmeler yapılıyor hiçbirinin kanuni geçerliliği yok. Ezber cevap olarak da yetki devir yapılmışsa olur diyorlar ama ilgili kanunda yetkinin devredilemeyeceği de açıkça yazıyor. Hukuksal boyutta haklı çıkarsınız dava açarsanız.

  Reply
 2. arkadaşlar iyi güzelde bu emri kaymakamlık çıkarınca dava açma hakkımız var diye biliyorum..mesela bu sene bizim bulunduğumuz ilçe dava açamayalım diye valilik onayından çıkartacaklar…bunun çaresi varmı?

  Reply
 3. iyide A grubu iller B grubu iller ve C gurubu iller şeklide sınıflandırılarak ( rehber öğretmen başına düşen öğrenci sayısına göre ilin durumu sınıflandırılıp )buna göre görevlendimenin yapılacağına dair bir genelge vardı? yanlış hatırlamıyorsam 65 nolu genelgeydi… Bu yazı genelgeyle çelişmemiş mi? Admin bey bu konuda ne düşünüyor?

  Reply
  1. bırak 65 nolu genelgeyi A grubu olduğumuz halde şimdi de 5442 sayılı kanun dayanak gösterilerek valilik oluruyla yapıyorlar. bıçak kemiğe dayandı. bu sene de yaparlarsa görevlendirme vereceğim artık mahkemeye. duy sesimi Heyyyyyyyy Kayseri…

   Reply

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz