Pdr’de Alan Dışı Atamalar: Şimdi Ve Yarına Dair Forum Sonuç Bildirgesi

Mesleğimizle ilgili dünden bu güne yaşanan mesleğimize farklı alanlardan yapılan atamaların önlenebilmesine yönelik geliştirilebilecek düşünce ve yöntemleri tartışmak üzere 31 Temmuz 2013 tarihinde Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası salonunda bir araya gelerek “PDR ALAN DIŞI ATAMALAR: ŞİMDİ VE YARINA DAİR FORUMU” gerçekleştirilmiştir.

Foruma katılarak düşüncelerini paylaşan, forumun gerçekleşmesine katkıda bulunan, üyemiz ve üyemiz olmayan uygulayıcı, PDR öğrencisi ve akademisyen katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

Forumda dile getirilen ve aşağıda yer alan konular, Derneğe, dernek üyelerine, meslek elemanlarına, PDR öğrencilerine, akademisyenlere, politikacılara, bürokratlara, medyaya, Bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarına sorumluluklar yükleyen noktaları içermektedir.

1) Alan Dışı Atamalarda Bürokrasiye Karşı Geliştirilecek Yöntemler

 • Mesleğimizle ilgili olan, meslek elemanlarının istihdam edildiği ve istihdam edilmesinin gerekliliğine inanılan bütün kamu kurumları bürokrasi olarak kabul edilmiştir.
 • Psikolojik Danışman ya da Akademisyen olan mesleğimizin temsilcilerinin bürokrasinin çeşitli kademelerinde yönetici olarak yer almaları bir olumluluktur. Ancak görev alan mesleğimiz temsilcileri görev sürelerince mesleğimiz ilkeleriyle bağdaşır bir tutum ve çalışma anlayışıyla hareket etmelidirler.
 • Mesleğimizin ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutum veya çalışma baskısı ile karşılaşmaları durumunda, mesleğimize zarar verip atandıkları makamda daha fazla kalma yerine, istifa edebilmelidirler.
 • Mesleğimizin ilkeleriyle bağdaşmayan tutum ve anlayış ortaya koymaları durumunda, meslekle ilişkili hiçbir çalışma ve organizasyona bu kişiler davet edilmemelidirler.
 • Mesleğimize yönelik herhangi bir olumsuz uygulamayla karşılaşmadan önce gelişmelerden haberdar olan meslektaşlarımız, Derneği önceden haberdar etmelidirler.
 • Ortaya çıkabilecek olumsuzluklara mutlaka tepki geliştirebilmeliyiz ki gelecekte benzer karar alacaklar buna cesaret gösterememelidirler.
 • Alan dışı atamanın sadece eğitim sektörüyle sınırlı olmadığını, çalışma ve sosyal güvenlik alanında iş ve meslek danışmanlığı, aile ve sosyal politikalar alanında da aile danışmanlığı alanlarında da benzer durum yaşanması nedeniyle, geliştirilecek yöntemlerimizin bütünsel olması gözetilmelidir.
 • İstihdam olanağı sınırlı olan mesleklerin, istihdam sorunlarının çözümü olarak alanımız görülmemelidir.
 • Boşanma, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet vs gibi alanlarda bu gruplara yönelik oluşturulan hizmet çalışmalarında da meslek olarak yer alma girişimlerini sürdürmeliyiz.
 • Meslek alanımızla ilgili strateji dokumanı hazırlanmalı ve bu dokuman bürokrasinin bütün kademelerine gönderilmelidir. Strateji dokumanının yazımıyla ilgili olarak görev almak isteyen meslek elemanları derneğimizle iletişime geçmelidirler.

 

2) Alan Dışı Atamalarda Politikacılara Karşı Geliştirilecek Yöntemler

 • Hazırlanacak strateji dokumanı tüm siyasi parti ve milletvekillerine gönderilmelidir.
 • Muhalefet partilerinin oluşturdukları gölge kabine benzeri yapılanmaya giderek, her siyasi partiden, her milletvekilinden/her ilin milletvekillerinden sorumlu üye/üyeler görevlendirilmelidir.
 • Siyasi partilerden veya milletvekillerinden tanıdığımız (arkadaş, akraba, danışman olmak gibi) kişiler varsa bu konuda Derneği haberdar etme sorumluluğunu taşımalıyız.
 • Politika üst yapı kurumudur. Üst yapıyı etkileyebilecek politika geliştirebilme yolları üretilebilmesi durumunda, mesleğimizde hem yaşanan sorunlar daha aza indirgenmiş olacaktır hem de mesleğimiz toplumda hak ettiği değeri bulabilecektir.

 

3) Alan Dışı Atamalar da Medyaya Karşı Geliştirilecek Yöntemler

 • Hazırlanacak strateji dokumanı yazılı ve görsel, geleneksel ve sosyal, yerel ve ulusal medyaya gönderilmelidir.
 • Mesleğimizle ile ilgili skeçler, filmler, kamu spotları, animasyonlar hazırlanmalı ve bunlar yazılı ve görsel, geleneksel ve sosyal, yerel ve ulusal medyada dolaşıma sunulmalıdır. Bunların hazırlanması için de üyelerimizden ve üyelerimizin yakınlarından destek alınmalı ve bu konuda destek sunabilecek meslek elemanları Derneğimizle iletişime geçmelidirler.
 • Mesleğimizle ilgili doğru bilgilendirmeye yönelik olarak basında yazı dizilerinin, röportajların yer alması sağlanmalıdır.
 • Televizyon dizilerinde, sinema filmlerinde mesleğimizle ilgili doğru bilgilerin yer almasına yönelik olarak, senarist, yapımcı veya yönetmenlerle iletişime geçilmelidir.
 • Mesleğimizle ilgili etkili ve güzel sloganlar oluşturulmalıdır.
 • Medyadan çeşitli düzeyde tanıdıklarımıza ilişkin bilgileri Derneğimize iletme sorumluluğunu göstermeliyiz.

 

4) Alan Dışı Atamalarda Akademisyenlere Düşen Görevler

 • Akademisyenler alan dışı atamalar gibi mesleğimize dair olumsuz bir gelişme söz konusu olduğunda bu duruma ilişkin gerekli tepkiyi gösterebilmelidirler.
 • İnci değerlidir ama midye kabuğundaki inciyi görünür hale getirmediğimizde bir değeri yoktur. Akademisyenlerimiz de mesleğimizle ilgili konularda kendilerini daha görünür kılmalıdırlar.
 • Bürokrasinin çeşitli kademelerinde yönetici olarak yer almaları durumunda görev sürelerince, mesleğimiz ilkeleriyle bağdaşır bir tutum ve çalışma anlayışıyla hareket etmelidirler.
 • Akademisyenlerimiz, Bakanlık ya da Üniversiteler tarafından düzenlenen ve alanımıza başka alanlardan kişilerin geçişlerine olanak tanıyan uygulamaların eğitimlerinde asla görev almamalıdırlar.
 • Öğrencilerine psikolojik danışman kimliği, profesyonelleşme, mesleki savunuculuk ve adanmışlık konularında bir bilinç kazandırmayı hedeflemelidirler.
 • Öğrencilerinin akademik gelişimi kadar, sosyalleşmelerine yönelik de çaba göstermelidirler.
 • PDR Öğrenci Topluluklarının kuruluşu ve faaliyetleri desteklenmelidir.
 • PDR bölüm olması ve alt uzmanlık alanlarının oluşumu ve gelişimine katkı sağlamalıdırlar.
 • Bürokrasi, medya, yargı ve politikacılardan tanıdıkları kişilerle ilgili bilgileri Derneğe iletme sorumluluğu içinde hareket etmelidirler.
 • Derneğe iletilecek görüş ve öneriler sosyal medyanın yanında derneğin formal iletişim kanalı aracılığıyla da iletilmelidir.

 

5) Alan Dışı Atamalarda PDR Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına Düşen Görevler

 • PDR Anabilim Dalı Başkanlıkları, alan dışı atamalar gibi mesleğimize dair olumsuz bir gelişme söz konusu olduğunda bu duruma ilişkin kurumsal tepkiyi gösterebilmelidirler. Var olan PDR Ana Bilim Dalı Başkanlığı olarak tepki gösterilmesi durumunda bunun çarpan etkisi çok daha fazla olacaktır.
 • Üniversitelerde Psikolojik Danışma merkezleri açılıp, orada PDR mezunlarının istihdamına ilişkin girişimde bulunulmalıdır.

 

6) Alan Dışı Atamalarda Psikolojik Danışmalara Düşen Görevler

 • Psikolojik Danışmanlar hangi sektörde çalışırlarsa çalışsınlar, mesleğin haklarını savunan, mesleğine sahip çıkan, ilkeli bir duruş sergilemelidirler.
 • Psikolojik Danışmanlar alan dışı atamaların bir sistem sorunu olduğundan hareketle, sorunun çözümünü gerçekleştirmeye çalışırlar.
 • Psikolojik Danışmanlar, yaptıkları çalışmaları öncelikle kaydetme ve raporlaştırarak, okul, ilçe, il düzeyinde görünürlüğünü sağlamalıdırlar.
 • Psikolojik Danışmanlar, Bakanlık ya da Üniversiteler tarafından düzenlenen ve alanımıza başka alanlardan kişilerin geçişlerine olanak tanıyan uygulamaların eğitimlerinde asla görev almamalıdırlar.
 • Bürokrasinin çeşitli kademelerinde yönetici olarak yer almaları durumunda görev sürelerince, mesleğimiz ilkeleriyle bağdaşır bir tutum ve çalışma anlayışıyla hareket etmelidirler.
 • Psikolojik Danışmanlar alan dışı atamalar gibi mesleğimize dair olumsuz bir gelişme söz konusu olduğunda bu duruma ilişkin gerekli tepkiyi gösterebilmelidirler.
 • Mesleğimize dair önerilecek tepkilerin hayata geçirilmesini, Dernek üzerinden gerçekleştirme sorumluluğu içinde hareket etmelidirler.
 • Psikolojik Danışmanlar, yaşanan mesleki sorunun kendisini doğrudan ilgilendirip ilgilendirmediğinden bağımsız olarak tepki gösterebilme duyarlılığı göstermelidirler.
 • Bürokrasi, medya, yargı ve politikacılardan tanıdıkları kişilerle ilgili bilgileri Derneğe iletme sorumluluğu içinde hareket etmelidirler.
 • Derneğe iletilecek görüş ve öneriler sosyal medyanın yanında derneğin formal iletişim kanalı aracılığıyla da iletilmelidir.
 • Psikolojik Danışmanlar mesleğin savunuculuğunu, meslek yaşamlarının her aşamasında sürdürmelidirler.
 • Psikolojik Danışmanlar mesleki gelişimlerini, mesleğin her aşamasında sürdürmeyi hedeflemelidirler.

 

7) Alan Dışı Atamalarda PDR Öğrencilerine Düşen Görevler

 • PDR lisans programı olan her üniversitede PDR Öğrenci Toplulukları oluşturulmalı, var olanlar ise daha etkin hale getirilmelidir.
 • Üniversitelerde PDR öğrencileriyle toplantılar düzenlenmeli, çeşitli çözüm önerileri üretilmeli ve Dernekle işbirliğinde hayata geçirilmesi hedeflenmelidir.
 • Bürokrasi, medya, yargı ve politikacılardan tanıdıkları kişilerle ilgili bilgileri Derneğe iletme sorumluluğu içinde hareket etmelidirler.
 • Derneğe iletilecek görüş ve öneriler sosyal medyanın yanında derneğin formal iletişim kanalı aracılığıyla da iletilmelidir.
 • PDR öğrencileri olarak mesleğin savunuculuğu mesleğin her aşamasında sürdürülmelidirler.

 

8) Alan Dışı Atamalarda Meslek Örgütüne Düşen Görevler

 • Meslek Odası kurulmasına ilişkin çalışmaların sürdürülerek Yasanın Meclis?ten çıkarılması sağlanmalıdır.
 • Psikolojik Danışman unvanının kabul edilmesi ile ilgili Meclis?ten Yasanın çıkarılması girişimleri sürdürülmelidir.
 • PDR Stratejik Dokumanı hazırlanmalı ve TBMM, Bakanlıklar, bürokrasi, medya ve politikacılara gönderilmesi sağlanmalıdır.
 • Mesleğin eğitimin dışında sağlık, aile ve sosyal politikalar, adalet, iş ve istihdam, emniyet, silahlı kuvvetler, üniversite, diyanet gibi alanlarda gelişimine yönelik çalışmaların etkili hale gelmesine yönelik girişimlere devam edilmelidir.
 • PDR öğrencilerinin Derneğe üyelikleri kolaylaştırılmalı üye giriş ücreti ve aidattan muaf tutulmaları sağlanmalıdır.
 • Meslek elemanlarından Dernek üyesi olsun veya olmasın, meslekle bağdaşmayan bir uygulamada bulunanlar hakkında Derneğin Etik Kurulu çalıştırılmalıdır.
 • Mesleğimizin uluslararası kapsamda tanınmasıyla ilgili girişimlerini sürdürmelidir.
 • Derneğin öncülüğünde yaz kampları organize edilmelidir.
 • Meslekle ilgili kritik dönemlerde yönetim kurulu üyeleri kamuoyunu ve kamuoyunda gelişen durumu yakından takip etme sorumluluğunu göstermelidirler.
 • Bireylerde davranmışın kritik eşiği gibi, örgütsel tepkilerin de kritik eşiği vardır. Bu nedenle mesleğe ilişkin gelişen olumsuzluklara tepki göstermede kritik eşiğe uygun hareket edilmelidir.
 • Mesleğimizin profesyonel bir meslek olduğu anlayışı bütün çalışmalarda sergilenmelidir.
 • Psikolojik Danışman yeterlilikleri ve bu yeterliliklere ilişkin kriterleri belirlemeye yönelik çalışmalar sürdürülmelidir.
 • Derneğin ve mesleğin tanınmasına ilişkin tercih döneminde, ücretsiz olarak tercih danışmanlığı hizmeti verilmelidir.
 • Derneğin ve mesleğin tanınmasına yönelik olarak, kentlerin merkezi yerlerinde stantlar açılmalıdır.

 

9) Alan Dışı Atamalarda Hukuksal/Yargı Boyutunda Yapılacak Çalışmalar

 • Mesleğimize dair olabilecek olumsuzluklarla ilgili yargı süreci mutlaka başlatılmalı, bu konuda meslektaşlarımızdan veya yakınlarından alınabilecek destek işe koşulmalıdır.

 

10) Alan Dışı Atamalarda Gösterilecek Demokratik Tepkiler

 • Örgütlü olmayan demokratik tepkiler, sosyallikten öteye bir anlam ifade etmeyecektir. Bu nedenle tepkilerin etkili olabilmesi için Dernek üzerinden hayata geçirilmesi ilkesiyle hareket edilmelidir.

 

Atanmış Olan Alan Dışılara İlişkin Ne yapılmalıdır?
“Herkesin eğitimini aldığı alanda istihdamı, insana saygı gereğidir” ilkesi gereği bu güne kadar atananlara ilişkin ne yapılmalıdır?
1) Bir yasa çerçevesinde farklı alanlardan atanmış olanların PDR ile aynı yeterliliği kazanabilmeleri için gerekli olan asgari kredi belirlenmeli ve bu çerçevede isteğe bağlı olarak eğitime tabi tutulmalıdırlar. Bu eğitimi almak istemeyen ya da aldığı halde başarılı olamayanların kendi mezuniyet yeterlilikleriyle ilgili kamu kurumlarına geçişlerine olanak tanınmalıdır.
2) Alan dışı olarak atanmış olanların varsa kendi branşlarıyla ilgili kadrolara, yoksa da alanlarıyla ilgili kadrolar oluşturularak, bu kadrolara geçişleri sağlanmalıdır.

Ancak bu durumda %25’i farklı alanlardan atanmış kişilerden oluşan mesleğimizin niteliğinin sürdürülebilirliği sağlanabilecektir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Yönetim KuruluBu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

One thought on “Pdr’de Alan Dışı Atamalar: Şimdi Ve Yarına Dair Forum Sonuç Bildirgesi

 1. alan dışı atamalara temel olarak karşıyım.
  1- peki neden üniversitelerin pdr bölümlerinin ortak bir anlayışı yok?
  2-üniversitelerin pdr bölümlerinin sahip oldufkları ekoller yok?
  3-neden pdr bölümü hocalarının yeni bir anlıyış ortaya koymaları yok?
  4-kültürlerarası danışmalardan bahsedildiği halde ülkemiz insanına yönelik ve uygun bir anlayış ve yaklaşım yok
  5-pdr bölümlerinden mezun olanlar 1988 e kadar sağlık sınıfında sayılıp görev yapabiliyorken meşhur yıldız ablalarının (YILDIZ KUZGUN) karşısında neden çaresiz kaldılar
  6-psikoloji mezunlearının atanmasına neden karşı çıkmıyorlar onlar seni aymı meslek alanından görmedikleri halde
  7-evlilik ve aile danışmanlığı konusunda üniversitede eğitim verdikleri halde evlilik ve aile danışmanı olma noktasında bu alınan eğitim hiçe sayıldığı halde neredeler
  8-evlilik ve aile danışmanlığı konusunda psikolojiyle çok ilgili olan hemşirelik, sosyoloji , sosyal hizmetler ,tıp doktorları (psikiyatristler değil) evlilik ve aile danışmanı olurken ve bunlara eğitimleri PDR hocaları verirken ve bundan para kazanırlarken neden sesleri çıkmıyor
  9-TSK pdr yi sağlık sınıfında sayarken ve ona göre muamele ederken bunun dışındakilere neden tepki vermiyorlar

  çok merak ediyorum. özellikle pdr derneği ile ünversitelerin pdr hocalarını.

  Reply

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz