All Stories

Günlük yaşamda ne kadar şiddete maruz kalıyoruz, evde, sokakta, televizyonda, sinemada, tiyatroda, okulda? bilinmeyen başka nerelerde ne şekilde şiddete maruz kalıyoruz. Şiddet ve saldırganlık davranışı sert sert bakmadan tutunda, yüzün…

Bireyin mutlu olabilmesinin önkoşullarından biri de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna ve mesleğe yönlendirilmesidir. Okulda mesleki rehberlik adı altında yaptığımız çalışmalarda temel noktalar,bireyin kendini tanıması, meslekleri ve…

Bir varmış , bir yokmuş?Lise Giriş sınavlarına hazırlanan bir öğrenci varmış?okula başladığı ilk günden itibaren anne ve babası onun gelecekte çok başarılı olacağına dair ona o kadar çok baskı yapmış…

Çatışmalar her zaman olur.Kaçınılmazdır İşyerinde ,evde,her ortamda mutlak anlaşamadığınız, bir türlü bağdaşamadığınız türde insanlar olur. Belki de siz kolay biri değilsinizdir de ondan da kaynaklanır bu…bilinmez…Her neyse..eninde sonunda yaşanır..Bu beceri…

Burada ,insan ilişkilerini kötüye kullanmanın bedelinin neler olduğu konusunu işleyeceğim. İnsan dünyada mutlu yaşamak çabası içindedir. Kimin nasıl mutlu olmaya çalıştığını anlamak için çevresiyle kurduğu ilişkilerin biçimine bakmak yeterli olacaktır.…

İnsanoğlu hayatını güzel yaşama gayreti içindedir. İnsan ömrü belirli zaman dilimi ile sınırlıdır. Yani bugün bize hiç bitmeyecekmiş gibi gelen ömür bir gün son bulacaktır. Burada ölümü insanlara korkunç bir…

İnsan inandığı işleri yapmalıdır. İşini yaparken en güzel davranışlarla işini sonuçlandırması gerekir. Kendi içinde yüksek seviyede çelişkiler besleyen insanların çoğu boş yere ömür tüketirler. Tutarlılık bir artıya ; bir artıyı…

İnsanlar motive olabilmesi için hedefe kilitlenmesi şarttır. Hedefe yönelik davranışlarını ayarlayamayan veya ayarlamakta zorlanan kimselerin motivasyonu düşük olacaktır. Sonuçta bıkkınlık ve başarısızlık olacaktır. Bunu önüne geçebilmek için doğru, güzel, temiz…

Bu yazımda öğrenme türlerinden bahsedeceğim,insanlar öğrenirken çeşitli duyularını kullanır. Kimi okuyarak,kimi yazarak, kimi dinleyerek ,kimi izleyerek,kimi yaşayarak öğrenir. İnsanın hangi özelliği baskınsa o tür öğrenme kabiliyeti yüksek olur. Aslında bu…

İnsanın eylemleri hayatında bazen kolaylık bazen zorluk olur. Bunlar bilinçli yapılırsa prensipler manzumesinden sayılır. Bilinçli veya bilinçsiz yapı aslında tamamen kişinin düşünce yapısı ile ilgilidir. Prensipleri veya yanlış inanışları kalıp…

İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmek için bir şeyler yapmak zorundadır. Kimisi öğrencidir,kimisi esnaftır,kimisi akademisyendir,kimisi iş adamıdır,kimisi memurdur?

İnsan yaşamının tamamında motivasyon gücü etkilidir.Bir yazı yazacak olsak, hastaneye, okula, çarşıya, pazara gideceğimiz de içimizde bir ihtiyaç hissi veya güçlü bir istek olur.İhtiyaç,istekler motivasyonun temel enerjisidir. Bunun için daima…

Her rehberlik ( pdr ) servisinin mutlaka bir yaılandırma şeması olmalıdır. Bu şemada, rehberlik servisinin çalışma akışını, görevlerini, birimlerini vb ortaya koyan ögeler olmalıdır. Bunun faydası, rehberlik hizmetlerinin tanınmasında ve…

SAYIN VELİ; Çocuk yetiştirmek en kutsal, en zor ve hayat boyu devam ettirilmesi gereken en önemli sanattır. Çünkü çocuk geleceğe bırakılan en büyük eser olacaktır. Bu nedenle çocukların sağlıklı bir…