All Stories

İnsanoğlu hayatını devam ettirebilmek için bir şeyler yapmak zorundadır. Kimisi öğrencidir,kimisi esnaftır,kimisi akademisyendir,kimisi iş adamıdır,kimisi memurdur?

İnsan yaşamının tamamında motivasyon gücü etkilidir.Bir yazı yazacak olsak, hastaneye, okula, çarşıya, pazara gideceğimiz de içimizde bir ihtiyaç hissi veya güçlü bir istek olur.İhtiyaç,istekler motivasyonun temel enerjisidir. Bunun için daima…

Her rehberlik ( pdr ) servisinin mutlaka bir yaılandırma şeması olmalıdır. Bu şemada, rehberlik servisinin çalışma akışını, görevlerini, birimlerini vb ortaya koyan ögeler olmalıdır. Bunun faydası, rehberlik hizmetlerinin tanınmasında ve…

SAYIN VELİ; Çocuk yetiştirmek en kutsal, en zor ve hayat boyu devam ettirilmesi gereken en önemli sanattır. Çünkü çocuk geleceğe bırakılan en büyük eser olacaktır. Bu nedenle çocukların sağlıklı bir…

Günlük yaşamda ne kadar şiddete maruz kalıyoruz, evde, sokakta, televizyonda, sinemada, tiyatroda, okulda? bilinmeyen başka nerelerde ne şekilde şiddete maruz kalıyoruz. Şiddet ve saldırganlık davranışı sert sert bakmadan tutunda, yüzün…

Yüksek beklentiler altında ezilen çocuk kendini “beceriksiz” olarak görüyor. Anne ve babalar çocuk eğitimi ve öğretimi adına yaptıklarını fedakârlıklarının yanında kendilerinin de çocuklarından da bazı beklentileri olmaktadır. Bu arzu anne…

?Dayandığı Temel Prensipler? 2004-2005 eğitim öğretim yılında pilot uygulaması yapılan ve bu yıl, 2005-2006 eğitim öğretim yılında da tüm ülke genelinde uygulamasına geçilen birinci kademe(1-5. sınıflar) ilköğretim müfredatı , öğretme…

İnsanoğlunun bilimsel bilgi yolculuğunda son durağı kendisidir. Önce gökcisimleriyle başladı günümüz bilimsel çalışmalarının öncüleri. Yıldızlara o kadar çok bakıldı ki benlik ve onun muhtevası hep ertelendi. Her ne kadar felsefi…

Televizyon programlarındaki şiddet, haz ve çıkar dünyasına ait kişilerin aile içi konuşmalarında gündem edilmesi, çocuklar tarafından bu kişilere karşı özdeşim kurulmasına ve bu kişileri model almalarına neden olmaktadır. Kış mevsimine…

Hepimizce bilinmektedir, 31 Aralık günü Irak Devleti?nin devrik başkanı idam edildi. Bu görüntüleri televizyondan defalarca izledik hem de sansürsüz olarak. Filmlerde RTÜK?ün zorunlu koştuğu işaretleri haberlerde koymayı unuttu! televizyonlar, anneler…

Yine o tahta masalar- Nedendir beni bu masalara zaafım? Onları bana özel kılan kuvvet? Sela veriliyor. Gözlerim yine bulutlara öykünüyor. Anneannemin terasını anımsıyorum. Meğer ne çok iz bırakıyormuş çocukluğun mekânları…

Bir önceki yazıda okullarda bıçaklı eğitim üzerine diyerek bir giriş yapmıştık konuya..Son dönemdeki gelişmeler baktığımızda hız kesmek bir yana, bu gibi okullarda şiddet haberlerinin devam ettiğini görüyoruz.. Milli Eğitim Bakanlığı’nın…

Geçenlerde bir araştırma haberi okudum. Bu habere göre Ege Üniversitesi Çocuk Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı?ndan bir grup öğretim üyesi tarafından yapılan araştırmada sigaraya başlama yaşının 12,3 olduğu tespit edilmiş. Bu…