Özel yetenekli öğrenciler tespit edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 22/10/2013 ve 3002311 sayılı “Özel Yetenekli Öğrencilerin Yönlendirilmesi” konulu yazısı ile özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerden, devam ettikleri okulun rehberlik servisi, okul yönetimi veya velilerince rehberlik ve araştırma merkezlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili öğrencilerin yetenek alanları tespit edilerek ilgili okullara yönlendirilmesi istendi .

Söz konusu bu yazının ayrıntılarında ise;

“Özel Yetenekli Bireyler Stratejiye Uygulama Planı 2013-2017” 15 Ocak 2013 tarihli Bilim ve TeknolojiYüksek Kurulu’nda sunularak yayımlanmıştır. Strateji ve Uygulama Planı’nda, özel yetenekli bireylerintanılanması, eğitimleri, personelin yetiştirilmesi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi gibi konularda yapılacak çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca, ülkemizde özel yetenekli bireylere yönelik olarak örgün ve yaygın eğitimde tek tip uygulamalar yerine bilgi ve deneyim paylaşımını esas alan, bireyin ilgi, yetenek ve potansiyeline göre farklılaştırılmış, çoklu modeller önerilmektedir.

Strateji ve Uygulama Planı’nda özel yetenekli bireylere; ilkokullarda, bulundukları okul ortamındanayrılmadan zenginleştirme ve hızlandırma uygulanması; ortaokulda, ilkokulda aldıkları eğitime ek olarak bulundukları okul ortamı dışındaki seçeneklerin değerlendirilmesi ve ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmeli derslere yönlendirilmeleri; lisede ise ilkokul ve ortaokulda verilen hizmetlerin yanı sıra farklıokullarda eğitim almaları öngörülmektedir.

Özel yetenekli olduğu düşünülen öğrencilerden, devam ettikleri okulun rehberlik servisi, okul yönetimi veya velilerince rehberlik ve araştırma merkezlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili öğrencilerinyetenek alanları tespit edilerek;

a)Anasınıfı veya ilkokula devam edenlerin bulundukları ortamda,

b)Ortaokula devam edenlerin bulundukları ortamda, yetenek atölyelerinde ve/veya bilim ve sanatmerkezlerinde,

destek eğitimi almak üzere yönlendirilmesi, konuya ilişkin olarak okul rehber öğretmenlerinin ve gerektiğinde öğrenci velilerinin rehberlik ve araştırma merkezlerince bilgilendirilmesi istenmiştir.

Kaynak: www.memurlar.netBu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz