Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri yönetmeliğini güncelleniyor

12. Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi İstanbul´da Yapıldı.

“Genel Müdürümüz Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi´nde yaptığı açılış konuşmasında önemli mesajlar verdi”. Ülkemizden ve yurtdışından çok sayıda değerli akademisyenin katıldığı önemli bilimsel etkinliklerden birisi olan kongrede alanın önemli sorunları masaya yatırıldı. Genel Müdürümüz Baloğlu, yapmış olduğu açılış konuşmasında alanın sorunlarının çözümü noktasında önemli noktalara temas etti. Konuşmanın tam metni aşağıda sunulmaktadır:

Değerli Katılımcılar, kıymetli akademisyen arkadaslarim tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerimin başında, bugün 12. sini düzenlemekte olduğumuz ve ülkemizin bilimsel ilerleme ve çağdaş medeniyet seviyesinin belirleyicilerinden olma arayışının da bir göstergesi olan böylesi bir organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim.

Milli Eğitim Bakanımız Sn. Nabi AVCI’nın da selamlarını aktarmak isterim.

Her yıl yeni alımlarla niceligini ve yaptığımız hizmet-içi eğitim çalışmaları ile de niteliğini artırmaya çalıştığımız Rehberlik Faaliyetlerinin eğitim sistemimiz ve çocuklarımız açısından taşıdığı hayati önemin farkındayız.

1950’lili yıllarda kurumsal olarak başlayan ve bugün eğitim süreçlerimizin vazgeçilmez unsurlarından birisi olan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, halen 1135’i Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, 21.313 okul ve kurumlarimizda gorev yapmakta olan rehber öğretmenlerimiz ile Genel Müdürlüğümüz uhdesinde sürdürülmektedir.

En son istihdam edeceğimiz öğretmenlerle birlikte sayıları 25 bine yakın rehber öğretmenimizle yürüttüğümüz ve kritik öneme sahip rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra bugün sayıları 220’ye ulaşan Rehberlik ve Araştırma Merkezlerimizle de son derece önem taşıyan faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda her yıl 220 Rehberlik ve Araştırma Merkezi’mizde 350 ile 400 bin arasında öğrencimize tanılama hizmeti sunulmaktadır.

Son yıllarda sayısal olarak kat ettiğimiz gelişmelere kısaca bir göz attığımızda kurum ve öğretmen sayılarımızda kayda değer bir artış yakaladığımızı söyleyebiliriz.

Rehberlik ve araştırma merkezi sayısı 2006’da 176 iken 2013’te 220’ye yükselmiştir. Halen Bakanlığımız bünyesinde rehber öğretmen kadrosu 39 binin üzerinde olup bunun 25 bini dolu durumdadır.

Elbette sayısal gelişmeler önemli olmakla birlikte esas önemle üzerinde durmamız gereken nokta hizmet kalitesinin sayısal gelişmelerin gerisinde kalmamasıdır. Bu anlamda gerek Bakanlığımıza ve gerek üniversitelerimize ve gerekse siz değerli akademisyen arkadaşlarıma önemli görevler düşmektedir.

Özet olarak birkaç noktaya değinmek gerekirse, bilindiği üzere, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde kullanılmakta olan psikolojik ölçme araçları, öğrencilerin bireysel özelliklerini ve özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemede hayati öneme sahiptir. Uzun yıllardır kullanılmakta olan bu ölçme araçlarının güncellenmesi eğitsel tanılama ve değerlendirme hizmetlerinin niteliğinin arttırılması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Genel Müdürlük olarak uzunca bir süredir bu araçların güncellenmesi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede IPA kapsamında destek sağladığımız bir AB projesi ile bazı yeni zeka testlerinin ülkemize kazandırılması noktasındaki çalışmalarımızı, bir kısmışu an aramızda bulunan değerli akademisyenlerimizin de fedakar katkıları ile devam ettirmekteyiz.

Ölçme araçları bağlamında dikkatiniz çekmek istediğim bir başka husus bu ölçme araçlarının uygulayıcı ve formatörlerinin eksikliği noktasındadır. Bakanlığımızın rehber öğretmen ihtiyacına kaynaklık edecek nicelikte öğretmen yetiştirilmesindeki sorunların yanı sıra, mevcut rehber öğretmenlerimizin önemli bir bölümünün söz edilen ölçme araçlarının kullanımı konusunda yeterli eğitime sahip olmadığı, STK’lar ve üniversiteler de dahil olmak üzere tüm paydaşlar tarafından bugüne kadar yapılan çalışmaların ise alandaki acil ihtiyacı gideremediği bilinmektedir. Bu noktada aldığımız acil tedbirlerle rehber öğretmenlerimizin hizmetiçi eğitim yoluyla yeterliliklerinin artırılması doğrultusunda çalışmalarımız sürmektedir.

Öğrencilerin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesi, ailelerin yönlendirmede ve eğitim yaşantısındaki karar sürecinde gerekli yerini alması ve bu konuda bilinçlenmesi için hizmetlere veli ve ailelerin katılımı ve katkısını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Bu doğrultuda, 7-19 yaş arasında çocuğu olan ebeveynler icin 7-19 Yaş Aile Rehberliği Programı hazırlanmıştır. Söz konusu programın amaçlarından biri de aile içi riskleri azaltarak çocuk ve ergenlerimizin riskli davranışlar gösterme oranını azaltmak ve önlemektir.

7-19 Yaş Aile Rehberliği Programı’ için toplam 8212 uygulayıcı sayısına ulaşılmıştır. Aynı program için 118 formator yetiştirilmiş olup 63 ilde yaygınlaştırılmıştır. Bu kapsamda yapılan yapılan aile rehberliği çalışmalarında yaklaşık 500.000 ebeveyne ulaşılmıştır.

Hayat boyu rehberlik anlayışı ve gelişim dönemi özellikleri açısından rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin erken dönemde verilmesi gereği, hizmetlerin tüm çocuklara, velilere, öğretmenlere, ilgililere ulaşması, niteliğinin artırılması, koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetleri ile çocuğun gelişimine katkı sağlanması amacıyla okul öncesi rehberlik programıçalışmaları tamamlanmıştır. 81 ilde belirlenen okul öncesi eğitim kurumunda pilot uygulamalar yapılmış, bu sene yaygınlaştırma çalışmaları yapılacaktır.

Ülkemizin de üye olduğu Avrupa Hayat Boyu Rehberlik Politika Ağı (ELGPN) Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülmektedir.

Birçok öğretmenimizi ve akademisyenimizi bir arada bulmuşken bir noktada sizden önemli bir ricam olacak. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri yönetmeliğini güncellemekteyiz. Bu metni sizlerin paylaşımınıza açacağız ve katkılarınızı bekliyoruz.

Böyle bir açılış konuşmasının gündeminin çok ötesine geçen, alanımızın temel sorunlarının çözümü noktasında, Bakanlık olarak, akademinin bilgi birikimini ve insan kaynağını son derece önemsemekteyiz. Bugün 100’ün üzerinde anabilim dalinda, yıllık 1500’in üzerinde öğrenci mezun etme potansiyeli ile üniversitelerimizin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programlari önemli bir birikime ev sahipliği yapmaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma anabilim dallarının artık bölüm düzeyine çıkarılması gerekmektedir.

Ayrıca giderek kurumsallaşarak sayıları ve niteliği artan bu tür bilimsel etkinlikler de bilimsel bilginin yayılımının artması ve üniversitelerimizin daha da güçlenmesi bakımından umutlarımızı artırmaktadır.

Organizasyona emeği geçen tüm katkı sağlayıcılara ve bilimsel uğraşları ile bu etkinliklere hayat veren değerli hocalarımıza teşekkür ederken, çocuklarımızın uluslararası standartlarda eğitim alabilmeleri için önem arz eden sorunların çözümüne yönelik her türlü katkı ve işbirliğine açık olduğumuzu ifade eder, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Genel MüdürüYazıyı paylaşın

Yazı için yorumunuz