Otizm nedir? Nasıl anlaşılır?

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK

Yaygın Gelişim Bozukluk; tek bir bozukluk değil birden fazla bozukluğu içeren kategorinin genel adıdır.Bu bozukluklarda gözlenen belirtilerin etkileri bireyin yaşamında 3 temel  alana yayılmıştır, bu nedenle tanımda “yaygın” sözcüğü kullanılmaktadır.

 • Sosyal etkileşimde bozulma
 • Dil gelişimi ve iletişimde bozulma
 • Sınırlı ilgi alanı ve davranışların olması

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR HANGİ BOZUKLUKLARI KAPSAR?

 • Otizm
 • Asperger Sendromu
 • Çocukluk Disintegratif Bozukluk
 • Rett Sendromu
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk- Hiçbir Sınıflamaya Girmeyen

OTİZM NEDİR?

Bireyin sosyal iletişimini, dil gelişimini ve dış dünyayı  algılamasını etkileyen nöro-gelişimsel bir bozukluktur.Otizmin belirtileri, 3 yaşından önce gözlenmeye başlar.

Otizm; 3 temel alanda bireyin yaşamını etkiler:

 • Sosyal Etkileşim
 • İletişim (Dil Gelişimi)
 • Sınırlı İlgi

Otizm tanısı alan çocuklar; her 3 alanda, değişik derecelerde sorun yaşarlar.

1.SOSYAL ETKİLEŞİM

 • Etrafındaki kişilerin farkında olmama
 • Sözel olmayan davranışlarda bozulma
 • Akranları ile gelişimine uygun ilişkiler kuramama ve sürdürememe
 • Sevinç, ilgi ve başarılarını diğer insanlarla paylaşamama
 • Tek başına kalmayı tercih etme
 • Basit sosyal oyunlara etkin biçimde katılamama
 • Sosyal kuralları anlamada zorluk
 • Başkalarının gereksinimlerinin ve sıkıntılarının farkında olmama
 1. DİL GELİŞİMİ VE İLETİŞİM
 • Konuşmada gecikme veya konuşmanın hiç olmaması
 • Basit şaka, mecaz ifade, soru ve emirleri anlayamama
 • Sözel iletişimi başlatma ve sürdürmede zorluklar
 • Şahıs zamirlerini karıştırma (ben ve sen)
 • Ekolalik konuşma
 • Tekrarlayıcı ve basmakalıp konuşma
 • Konuşmanın hızı, tonlaması ve ritminde bozukluk
 • Amaçsız konuşma, dili işlevsel olarak kullanmama
 1. SINIRLI VE YİNELEYİCİ DAVRANIŞ VE İLGİLER
 • Değişikliğe aşırı tepki
 • Aynılığın korunması için aşırı ısrar
 • Bazı eşyaların parçaları ile aşırı uğraşma
 • Çoğu zaman tek veya sınırlı bir ilgiye sahip olma
 • Sallanma, dönme, el çırpma gibi tekrarlayıcı beden hareketleri
 • Belirli nesneleri ısrarlı bir biçimde aynı şekilde kullanma
 • Hayal gücünün olmaması
 • Hayal gücü gerektiren oyunlar oynayamama
 • Dönen objelere ve bazı nesnelere aşırı bağlanma
 • Olağandışı beden duruşu (parmak ucunda yürüme gibi)

OTİZM TANISI EN ERKEN HANGİ YAŞTA KONABİLİR?

 • Ortalama tanı koyma yaşı 36 aydır.Ancak otizm belirtileri 18 aydan önce ortaya çıkar.
 • Bazı çocuklar 12-18 ay arası normal gelişim gösterirler, daha sonra gerilemeye başlarlar.
 • Otizm tanısı 18. ay ve daha önce konulabilir.Otizmin fiziksel bulguları olmadığı için, tanı koyma ve değerlendirme gözlem ve ölçeklerin verdikleri bilgilere dayalıdır.
 • Erken tanı için erken ipuçlarını bilmek ve gözlemlemek çok önemlidir.

AİLELER İÇİN DİĞER ÖNEMLİ İPUÇLARI

 • Konuşmanın gelişmemesi
 • Adı ile seslenildiğinde bakmama
 • Uygun zamanlarda göz kontağı kurmama
 • Oyuncak dışındaki eşyalarla ve aktivitelerle takıntılı uğraş,oyuncakla ilgilenmeme
 • Başbaş yapma gibi taklit ile öğrenilen sosyal davranışları göstermeme

OTİZMİN TEDAVİSİ

 • Otizm yaşam boyu süren bir bozukluktur.
 • Kesin tedavisi henüz bulunmamıştır.
 • Ancak erken tanı konması ve erken tedaviye başlanması, bireyin olumlu yönde gelişmesini, topluma uyum sağlamasını kolaylaştırır.
 • OTİZMİN ESAS TEDAVİSİ: ERKEN VE YOĞUN EĞİTİM

EĞİTİMDE TEMEL İLKELER

 • Ailenin de eğitime katılması
 • Bireyselleştirilmiş olması
 • Otistik çocuklara özgü bir program olması
 • Sistematik, planlı, yapılandırılmış bir eğitim olması
 • Yoğun ve sürekli olması
 • Çocuğun gelişim düzeyine uygun olması
 • Akranları ile bir arada olduğu bir sürecin olması

OTİZM ; EKSİKLİK DEĞİL, FARKLILIKTIR. FARKLILIKLARI BİRLİKTE FARK EDELİM.

Yaşam Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi / Amasya

Psikolog Birce ARIKAN

Psikolog Cem KUTLUHANYazıyı paylaşın

Yazı için yorumunuz