Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) İçin Kadrolar Açıklandı (2013)

Başvuru yapılabilmesi için adayların, 31.07.2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları sağlıyor olması gerekmektedir.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların, yerleştirme işlemleri lisans genel not ortalamalarının %25’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanlarının %60’ı ve varsa yabancı dil puanlarının %15’i dikkate alınarak Başkanlığımızca merkezi sistemle gerçekleştirilecektir.

10/07/2013 tarihinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına tercih işlemleri 17/07/2013 – 23/07/2013 (Saat:17:30) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 30/07/2013 tarihinde duyurulacaktır.

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin 1. fıkrasının (h) bendi uyarınca belirlenen ÖYP puanına göre yapılacak yerleştirmelerde, adaylar başvurularını beyana dayalı olarak yapacaklardır.
Bu nedenle, ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyan vererek ataması yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları 1 yıl süreyle % 10 oranında düşürüleceğinden başvuru ve tercih işlemlerinin titizlikle yapılması çok büyük önem taşımaktadır.

Buna göre, Başkanlığımızca 2012 Temmuz ayında ve 2012 Aralık ayında yapılan yerleştirmeler sonucu yukarıdaki sebeplerle ataması yapılmayan adayların başvuru yapmaları halinde ÖYP puanlarına %10 oranında kesinti uygulanacaktır.

Diğer açıklamalar, yönetmelik ve 2013 ÖYP kılavuz için http://www.yok.gov.tr/ u ziyaret edebilirsiniz.

 



Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz