Liselilere ortalama yükselteme ve sorumluluk sınavı hakkı verildi

Ortaöğretim kuramlarında ders kesimini takiben ilgi Yönetmeliğin 41 inci maddesi gereğince yapılan Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavları tamamlanmış olup yapılan değerlendirme sonuçlarına göre bazı öğrencilerin sınavlarda istenilen başarıyı elde edemedikleri ve sımf tekrarına kaldıkları anlaşılmıştır. Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması nedeniyle, Eylül aymda yapılacak olan sorumluluk sınavıyla birlikte pekçok öğrencinin bir üst sınıfa geçebilmesine ya da mezun olabilmesine imkân sağlamak üzere bir kez daha ortalama yükseltme sınavı yapılması gerekli görülmüştür.

Bu sebeple, 2012-2013 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlığımıza bağlı tüm ortaöğretim kuramlarında;
1- Önceki yıllardan sorumlu olunan derslerin yanı sıra, ders kesiminde gerçekleştirilen ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle sınıf geçip geçmediklerine bakılmaksızın öğrenciler bu öğretim yılında öğrenim gördükleri sınıfta başarısız oldukları en fazla 4 dersten sınava alınacaktır.

2- Sınava girilecek derslerin 12-23 Ağustos 2013 tarihleri arasında öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne bildirilecektir.

3- Sınav programı sınav döneminin başlangıcından önce ilan edilecektir.

4- Sınavlar ilgi Yönetmelik gereği Eylül aymın ilk haftasında yapılacak olan  sorumluluk sınavı döneminde yapılacaktır.

5- İhtiyaç duyulması halinde sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılacak, bu sürenin de yetersiz olduğu durumlarda Eylül ayının ilk haftasını takip eden hafta da sınavlar için kullanılacak ancak bir öğrencinin aynı günde gireceği sınav sayısının 3 ‘ü geçmeyecektir.

6- İkinci defa sınıf tekrarı durumuna düşmesi sebebiyle, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ders kesimi veya ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları sonu itibariyle okulla ilişiği kesilen öğrencilerden; bu Genelge kapsamında yapılacak sınavdan yararlanmak isteyenlerin bulunması halinde başvuru tarihlerinde tekrar eski okullarına kayıtlarının yapılarak, sınava girecekleri derslere ait müracaatlar alınacaktır.

7- Sınav takvimi hazırlanırken 2013-ÖSYS’de herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ve bu Genelge kapsamında sınava girecek öğrencilerin durumları öncelikle dikkate alınacaktır.

Bilgilerinizi ve okul müdürlüklerince gerekli duyurunun yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden sınavların yapılması için valiliklerce her türlü tedbirin alınması hususunda
Gereğini rica ederim.Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz