İlkokul Sınıf Geçmede Yönetmelik Sorunu

Kademeli eğitim düzenlemesiyle yapılan önemli değişikliklerden birisi de ilkokullarda sınıfta kalmanın kaldırılmasıdır. Bakanlık  21/7/2012 tarihinde yayımlanan değişiklikle  İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 47 inci maddesinin (c ) bendine “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaz.” hükmünü koymuştur.

Özellikle bu öğretim yılında 5-7 yaş aralığındaki çocukların devam ettiği birinci sınıflarda okuma-yazma, sayma toplama, çıkarma gibi temel becerileri öğrenemeseler de tüm çocuklar bir üst sınıfa geçektir. Önümüzdeki yıllarda öğretmenler açısından önemli sorun doğuracak bir durum ortaya çıkacaktır. Bu sorunu başka bir yazıda ele almak üzere mevcut yönetmelik sorununa geçelim.

Öğretim yılının birinci dönemi bitmek üzeredir. Artık karnelere notların girilme zamanıdır. Burada ilkokullar açısından önemli bir yönetmelik sorunu ortaya çıkmaktadır.  Bakanlık ilkokullarda sınıfta kalmayı kaldırdığı için ilkokullardaki not sistemini de değiştirmesi gerekirken değiştirmemiştir.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği?nin 33 üncü maddesinin  üçüncü fıkrasında  öğrencilerin almış olduğu puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki şekildedir.

 PUAN

NOT

DERECE

85-100

5

Pekiyi

70-84

4

İyi

55-69

3

Orta

45-54

2

Geçer

0-44

1

Başarısız

Madem ilkokullarda sınıf tekrarı kaldırılmıştır.  O zaman yukarıdaki değerlendirme sistemi sadece ortaokularda uygulanmalı, ilkokullar için yeni not sistemi getirilmelidir. İlkokullardaki not sisteminde “Başarısız” diye bir derece olmamalıdır. Yeni düzenlemede ilkokullar için 0-54 puan arası, notla 2, derece olarak ise “GEÇER” şeklinde düzenlenirse sorun yönetmelik açısından çözülmüş olur.

Sınıfta kalmanın olmadığı özel eğitim kurumlarında puanlama bu şekildedir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 84 üncü maddesine göre   “Bu okullara devam eden öğrenciler başarısız notla değerlendirilmez Öğrencilerin başarıları ise dört ayrı notla aşağıdaki şekilde değerlendirilir.”

 DERECE

RAKAM İLE

PUANLAMA

Pekiyi

5

85-100

İyi

4

70-84

Orta

3

55-69

Geçer

2

0-54

Karnelere bir hafta kalmıştır ve hem yönetmelikte hem de e-okul sistemi üzerinde de gerekli düzenleme ivedilikle yapılmalıdır. Bu düzenleme yapılmazsa, hem öğrenciye “başarısız” deyip hem de sınıf geçirmek zorunda kalınacağından açık bir çelişki ortaya çıkacaktır.

Ortaokuldaki başarısız öğrencilerin Şube öğretmenler kurulunda alınacak kararla sınıflarını geçmesi mümkündür. Ancak son değişiklikle Şube öğretmenler kurulu yönetmelikte : Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında aynı şubede ders okutan öğretmenlerden oluşan kurul” olarak tanımlanmış ve ilkokulları kapsam dışında tutmuştur. Bu durumda  İlkokullarda Şube öğretmenler Kurulu oluşturulamaz. Dolayısıyla Bakanlık şayet önerdiğimiz şekilde not sistemini değiştirmez ise  hiç olmazsa şube öğretmenler kurulu tanımını genişleterek ilkokulu da kapsayacak bir tanım yapabilir. Başarısız ilkokul öğrencileri bu şekilde üst sınıfa geçirilir.

İlk önerimizin yerine getirilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tük çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyoruz.

 

Doğan CEYLAN
Yönetim Bilimi Uzmanı
Müfettişler Derneği Başkan Yrd.Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

3 thoughts on “İlkokul Sınıf Geçmede Yönetmelik Sorunu

 1. Öğrenci 1.sınıfta okuma yazma öğrenmeden 2.sınıfa geçirilmiş.2.sınıfta da aynen okuma yazma öğrenmeden 3.sınıfa geçirilmiş.Ayrıca haftada 2 gün özel öğretime gönderilmiş.Gittiği özel öğretim kurumunu arayıp çocukla ilgili çalışmalarının bir dosyasını istedim.1 hafta sonra dosya gönderdiler.Tamamen formalite gereği hazırlanmış bir dosya.Bu öğrenciye aralık ortalarında okuma yazmayı
  öğrettim.Evde veli,okulda öğretmen ilgisizliği bir de sınıfta kalma yok rahatlığı çocuğu tamamen tembelliğe alıştırmış.Biraz eğitim öğretim ile ilgili alması gereken sorumluluk okuldan kaçmasına sebep oldu.Veli ile defalarca görüştüm.Öğretmenim söz dinletemiyorum diyor.
  Velilerimizin bir çoğu bilinçsiz.Sınıf geçmeyi sınıf atlamak zannediyorlar.2 yıl içinde okuma yazma öğrenemeyen çocuk 3 ayda okuma yazma öğreniyorsa bu çocuk özel eğitime muhtaç çocuk değildir.
  Sınıf tekrarının kaldırılması,eğitimsiz ordusunun oluşmasına sebep olmuştur.Velinin okula karşı gayri ciddi yaklaşımına sebep olmuştur.
  Öğretmen diploması almakla hemen öğretmen olunmuyor.Hele hele öğretmenlikten nasibini almamış beceriksiz kişilerin eğitim idarecisi olarak atanması,bu kişilerin mesleki yetersizliğinden kaynaklanan komplekslerini gerçek eğitimciler üzerinde tatmin etme gibi problemler ortaya çıkarıyor.
  1-Sınıf geçme yönetmeliğinin gözden geçirilmesi
  2-Eğitim idareciliğinin bir kaç kanun ve yönetmeliği ezberleyerek geçilen sınavlarla olmaması
  3-Uzun yıllar öğretmenlikte deneyim kazanmış kişilerin eğitim idarecisi olması
  4-Milli Eğitim üzerinden siyaset yapılmaması
  Saygılarımla…

  Reply
 2. bizim en büyük sorunumuz eğitimde bireyselliğin olmayışıdır. özellikle öğrenme güçlüğü çeken çocuklara kaynaştırma uygulaması yapılıyor. bunu uygulayan da yine alan öğretmenleri. halbuki bu tip çocukların eğitimiyle ilgilenecek öğretmenlerin yine özel hazırlanmış programları uygulaması gerekir. evet bep hazırlıyoruz ama onu uygulayacak uzman öğretmen nerede. bu iş öyle olmalı ki örneğin çocuğun normal olduğu bir derste başarısız olduğu bir konuda da bireysel yardım alması gerekir. bence çağdaş eğitim budur. çocuğu yine ayny sınıfta, aynı özelliklere sahip öğretmenle bir sene bekletmenin mantığı nedir. yoksa onu küstürmek mi.

  Reply
 3. bu gerçekten ciddi bir sorundur
  yaş sebebiyle çok geride olan bir çok çocuk hiç bir şey almadan üst sınıfa geçmek zorunda kalacak ve gelecek seneleri de bir bakıma harcanmış olacak
  her değişikliğe bu kadar kurbanın vebalini kim verecke

  Reply

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz