Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin finanse ettiği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek “Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Projesi” hayata geçiyor.

25 Mart 2013 tarihinde başlayan ve 3 milyon Avro bütçeye sahip proje, 24 ay süre ile 10 Pilot ilde uygulanacak.

Proje ile çocuğun fiziksel, duygusal, sözel ve psikolojik olmak üzere şiddetin her türünden korunarak, çocuğun yararını en üst seviyede sağlayan güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratılması hedefleniyor. Erzurum, Elazığ, Malatya, Konya, Kayseri, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Mersin olmak üzere on ilde uygulamaya geçirilecek proje kapsamında ulaşılmak istenen üç ana hedef var.

İlk hedef çocuğa yönelik şiddet ile ilgili önleme ve izleme hizmetlerinde kapasite güçlendirilmesi. Bu bağlamda MEB’in çocuğa yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kurumsal kapasitesinin artırılması ve mevzuatın iyileştirilmesi çalışmaları yürütülecek.

İkinci hedef olan “Model Okul” geliştirme çalışmalarında… Kendine Güveni olan Yaşam Becerileri Gelişmiş Öğrencilerden oluşan… model okulu ile çocuğa yönelik sözel, fiziksel ve psikolojik şiddetten arındırılmış bir okul ortamı oluşturmayı planlanıyor. Pilot illerde seçilecek bu okullarda uygulanacak eğitim programları vasıtasıyla yaşanan şiddet olaylarının azaltılması sağlanacak.

Üçünü hedef ise Aile-içi ve diğer her tür şiddet dâhil okul dışındaki ortamlarda çocuğa yönelik şiddet önlenmesidir. Çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi ve azaltılması üzerine düzenlenecek seminerler, eğitimler ve konferanslarla velilerin, STK üyelerinin, eğitimci ve eğitim dışı personel ile öğrencilerin farkındalıklarının arttırılması çalışmaları yürütülecek. Bu hedefe ulaşmak için ayrıca, yoğun halkla ilişkiler ve medya tanıtım çalışmaları, eğitim ve tanıtım materyali üretimi, dağıtımı ve 5 kamu spotu filmi üretilmesi planlandı.

Ülkemizi hedeflenen kalkınmışlık düzeyine taşıyabilecek bireyleri yetiştirebilmek üzere eğitim sistemimizde gerçekleşmekte olan önemli değişikliklere, bu proje ile de katkı sağlanması planlanmakta.Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz