Bibliyoterapi=Kitaplarla Rehberlik

Bibliyoterapi, bir bireyi doğru zamanda doğru edebi eserle buluşturmak anlamındadır. Temelde 3 amaçla yapılır:

  • Bireyin problemlerine çözüm bulmak için.
  • Bireyin kendini daha iyi tanımasını sağlayıp, rehberlik ve danışmanlığın temel amacı olan “kendini gerçekleştirme” sini sağlamak için.
  • Bireyin tatminkar uyumlar sağlayabilmesi için rehberlik çalışmasına destek olması amacıyla yapılır.

İlk olarak 1916 yılında Samuel crothers tarafından terapi süreçlerinde kullanılmaya başlanan bir tekniktir.
Edebiyat eserlerinin okuyucu-kahraman arasındaki ilişki dinamiğinden faydalanması esas alınır. Duygularını ifade etmekte zorlanan öğrencilerin çözüm odaklı rehberliğinde iyi sonuçlar verir.

BİBLİYOTERAPİ SÜREÇLERİ
A)HAZIRLIK
Bu evrede öncelikle amaçların belirlenmesi gereklidir. Amaçları belirlemeden önce danışmanın kişilik dinamikleriyle öykü ya da roman kahramanının kişilik dinamikleri bilinmelidir. Ayrıca tekniği uygulayacak olan kişinin gelişim psikolojisini iyi bilmelidir. Özet olarak bu evrede amaçlar belirlenmeli ve problem saptanmalıdır.

B)KİTAP SEÇİMİ
Bu aşamada saptadığımız problem ve kişilik dinamiğine uygun bir kitap seçilir. Şu hususlara dikkat etmeliyiz:
Kitap bireyin yaş, okuma ve gelişim seviyesine uygun olmalıdır .
2)Seçilen kitap bireyin içsel sorunları uygulayabileceği, yansıtabileceği iyi bir model olmalıdır.

C) UYGULAMA
Kitap bireye verildikten ya da öykü bireye okunmaya başladıktan sonra uygulama da başlamış olur. Uygulama evresi 3 bölümden oluşur.
1)Özdeşim kurma ve yansıtma
Bu evrede bireyle kahraman arasındaki benzerlikler ortaya koyulur. Ve bu düşünceler bireye sorulan sorularla cevap şeklinde alınmaya çalışılır. Şu sorular sorulabilir: “onunla benzer özelliklerin olduğunu düşünüyor musun?”, “onun yerinde olsaydın ne yapardın?”. Yansıtma bölümünde ise bireyin özdeşim kurduğu kahraman aracılığıyla duygularını ona yansıtması sağlanır. Şu sorular sorular sorulabilir: “onun yerinde(kahraman yerinde) olsaydın ne yapardın?” , “sence o neden bu kadar üzülüyor?” , “sen hiç böyle hissettin mi? “. Bireyin duygularını kahraman üzerinden anlatması istenir.

2)Katarsis (boşalma-sağıltım)
Bu evrede bireyin yaşayamadığı ya da tam olarak anlamlandıramadığı duygular yaşatılmaya çalışılır. Tartışma ya da fikir alış verişi ve yönlendirmelerle bu evre tamamlanır.

3)iç görü kazanma ve bütünleşme
Birey bu evrede, kitap yardımıyla kendi problemlerinin farkına varır. Ve kendine uygun çözüm yolları geliştirmeye başlar.

KAYNAKLAR
Öncü,H. (2003) Bibliyoterapi yönteminin okullarda psikolojik danışma ve rehberlik amacıyla kullanılması. Tsa dergisi,1,147-170.
Yılmaz, E.B.( 2002). Bibliyoterapinin aileleriyle çatışma içinde olan gençlerin çatışma düzeyine etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
Öner, U. (1987). Bibliyoterapi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20, 143-149.
Öner, U. ve Yeşilyaprak, B. (2006). Bibliyoterapi: Psikolojik danışma ve rehberlik programlarında çocuk edebiyatından yararlanma.ll.Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyat Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi yayını, No:203, 559-565.
Bulut, S.(2010a). Yetişkinlerle yapılan psikolojik danışmada bibliyoterapi (okuma yoluyla sağaltım) yönteminin kullanılması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 46-56.

HALİL DEMİR
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ
4. SINIF ÖĞRENCİYİM.Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

One thought on “Bibliyoterapi=Kitaplarla Rehberlik

  1. ben kitaplığımda farklı türden kitap bulunduruyorum. öğrenci istediği kitabı alıp okuduktan sonra benimle paylaşmasını istiyorum. bu tekniği özellikle iletişim sorunu olan, kendisini açamayan öğrencilerde kullanıyorum. sizin paylaştığınız konu başlığı dikkat çekici ve sistemli bir çalışma. bibliyoterapide örnek kitaplarıda paylaşmak için başlık açarsanız daha faydalı olacağını düşünüyorum.

    Reply

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz