Rehber öğretmenin prestijini arttıran hususlar

Bu konuyu 10 maddede ele almak isterim: 1-      Her şeyden önce rehber öğretmenin kılık kıyafetine dikkat etmesi, olgun – sevecen davranması ve argo ifadeler kullanmaması gerekir. 2-      Rehber öğretmenin teknolojiyle (bilgisayar ……
Ebeveynin yanlış tutumu çocuğun sınav kaygısını yükseltir

Yüksek sınav kaygısı, öğrencilerin başarısını olumsuz yönde etkileyen hususlardan birisidir. Yüksek kaygının etkisiyle öğrenciler sınavda panikler ve gerçek performanslarını ortaya koyamazlar. Sınavda yaşadıkları gerginliğin etkisiyle öğrendikleri bilgileri sınav esnasında etkili…
Deneme sınavları “gerçek sınavın” bir provasıdır

Deneme sınavlarına girmeniz, mevcut bilgi düzeyinizi ölçmeniz açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu sınavlar çalıştığınız konuları ne kadar kavradığınızı, dolayısıyla gerçek sınava ne kadar hazır olduğunuzu gösteren önemli verilerdir. Diğer…

“Küfür içerikli” ifadelerin kullanılması, toplumumuzda tepkiyle karşılanan ahlaki zaaflardan biridir. Hemen her ebeveyn, çocuklarının bu tarz “itici” ifadeler kullanması karşısında huzursuz olur ve onların bu olumsuz davranışı alışkanlık haline getirmelerinden…