4+4+4’ten sonra rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar norm kadro durumu

Eğitim sistemimizde 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile birlikte zorunlu eğitim 4+4+4 olarak kademelendirilerek yapısal bir değişikliğe uğramıştır. Bu yapısal değişiklik eğitim sistemimizdeki birçok dinamiğin gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu zorunluluklardan birisi de okullarda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini yürüten rehber öğretmenlere/psikolojik danışmanlara ilişkin norm kadro mevzuatıdır.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükmüne göre;”İlköğretim kurumlarından öğrenci sayısı 250 ve daha fazla olanların her birine 1, 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında 1 rehber öğretmen norm kadrosu daha ekleneceği” belirtilmektedir.

Eğitim sistemimizdeki 4+4+4 ile birlikte ilköğretim okulları ilkokul ve ortaokul olarak iki kademeye dönüştürüldüğünden her bir kademedeki okullardan önemli bir kısmının öğrenci sayısı 250’nin altına düştüğü için, bu okullardaki rehber öğretmenler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir.

Varolan Norm Kadro Yönetmeliği ilköğretim okullarını kapsadığı için aslında ilkokul ve ortaokula yönelik norm kadro tanımsız kalmış ve hukuksuz bir durum ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte bu durumdaki ilkokul veya ortaokullarda rehber öğretmenler norm kadro fazlası olarak değerlendirilerek, başka okullara atanmaları durumuyla karşı karşıya kalmışlardır.

Okullarımızdaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, gelişimsel rehberlik esasına göre hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.08.2006 tarihinde 329 Sayılı Kararıyla kabul etmiş olduğu “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınıf Rehberlik Programı”na göre yürütülmektedir. Gelişimsel rehberlik esasına göre sürdürülmesine rağmen birçok okuldaki rehber öğretmenin norm kadro fazlası olarak başka okullara atanmaları durumunda ortaya çıkacak sonuçlar şunlardır:
1) Daha önce 250 öğrencisi olduğu için bir rehber öğretmen koşulunu sağlayan birçok ilkokul ve ortaokulun, yeni durumla birlikte bu koşulu sağlayamadığı için psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden mahrum kalmaları anlamına gelecektir.
2) Gelişimsel yaklaşım ilkesi gereği olarak eğitimin en alt kademesinden itibaren hizmetlerin başlanarak sürdürülmesi gerekirken, ilkokul ve ortaokullarımızdan birçoğunda bu hizmet kesintiye uğrayacaktır.
Derneğimiz 1989 yılında kurulmuş, 3000’i aşan üyesi ve 15 şubesi ile psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri alanında çalışan meslek elemanları ile bu alana meslek elemanı yetiştiren akademisyenlerin üye olduğu mesleki bir dernektir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak önerimiz;
1) İlköğretim okulları için 250 öğrenciye 1 olan rehber öğretmen normunun, liselerde olduğu gibi, ilkokul ve ortaokullarda da 150 öğrenciye bir rehber öğretmen olması.
2) Bu şekilde değişikliğe rağmen norm kadro koşulunu sağlayamayan okullardan, aynı binada veya bahçede eğitim öğretime devam edenlerin normunun bu iki okulun toplam öğrenci sayısına göre belirlenmesi.

Bakanlığımızın ilgili birimleriyle bugüne kadar sürdürdüğümüz işbirliğine dayalı olarak ilkokul ve ortaokullarda rehber öğretmen normuna ilişkin mevzuatın ivedilikle gözden geçirilerek önerdiğimiz değişikliklerin gerçekleştirilmesini saygılarımızla arz ederiz.

Prof. Dr. Tuncay ERGENE
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Genel Başkanı

Dağıtım:
Gereği:
1) Milli Eğitim Bakanı
2) Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
3) İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü
Bilgi:
1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı
2) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel MüdürlüğüBu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

4 thoughts on “4+4+4’ten sonra rehber öğretmenler/psikolojik danışmanlar norm kadro durumu

 1. Mustafa Gözüdik · Edit

  Toplamda 320 öğrencisi olan, aynı binada eğitim-öğretime devam eden ilkokul-ortaokulda görev yapıyorum. ilkokul ve ortaokul ayrı ayrı 250 öğrenci sayısına ulaşmadığı için norm fazlası pozisyonunda bekliyorum. Filiz hanım gibi ben de 80-90 öğrencisi olan bir anaokuluna gönderilmek üzere -topun ağzında- bekliyorum. beklerken de bu belirsizliğin bir an önce netleştirimesini için dua ediyorum.

  Reply
 2. mahşerin dört atlısı · Edit

  bnde norm kadro fazlası olan bir rehber öğretmenim. okulum aynı bahçede iki farklı okul olarak devam etmekte eğitime genel ilköğretim mevcutu anasınıfı dahil 340 civarıydı. ilkokul ortaokul ayrılınca ben norma düştüm ve görevlendirme ile liseye gittim..

  Reply
 3. benm için her şey çok geç:S ilkokul ve ortaokul toplamda yaklaşık 400 kişilk okulumda norm fazlası olup 60 kişilk anaokuluna geçmek zorunda kaldım varmı böyle bişey ya

  Reply
 4. Mehmet Hanifi Aruser · Edit

  Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokullarında da sorun ortaya çıkmıştır. İlkokul ve Ortaokul birbirinden ayrıldığından öğrenci sayıları norm kadronun düşmesine yol açmaktadır. Mesela,ilkokulda 20 ortaokulda 20 öğrenci varsa norm verilmemektedir.Ancak aynı bünyede öğretim yaptıklarından öğrenci sayısı 40 olduğu halde normları iptal edilmektedir.Onun için özel eğitim okullarında ilkokul ve ortaokul toplamına göre norm tahsis edilmelidir.

  Reply

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz