2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

Bu kılavuzda; 2013 yılı PYBS ile YBO’ dan mezun olan öğrencilerin yerleştirilmesiyle ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.
PYBS, 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıfların 09 Haziran 2013 tarihinde, 8. sınıfların 08 Haziran 2013 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, merkezi sistem sınavı olarak MEB YEĞİTEK tarafından yapılacaktır.

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

PYBS, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların sınav başvurusu; 11-22 Mart 2013 tarihlerinde yapılacaktır. 8. sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmayacak olup, bu öğrencilerin SBS puanı PYBS  puanı olarak kullanılarak yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Öğrenciler “PYBS Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr ve  http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir.

Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu, öğrencileri ve Özel Öğretim Kurumlarına devam edenler; parasız yatılılık ve bursluluktan yararlanamazlar. Tutuklu ve hükümlü öğrenciler parasız yatılılık ve bursluluk sınavına başvuramazlar.

Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler PYBS’ye müracaat edebilirler; ancak sınavı kazananlar MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler. Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılır. Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan bursluluğa geçirilmesi mümkün değildir.

Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez.

Ayrıntılı bilgili için 2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu  inceleyiniz.Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

One thought on “2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz