2013 MEB Müdür ve müdür yardımcılığı atamaları ne zaman yapılacak?

Yeni çıkan Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre atamalar Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce yapılacaktır. Yöneticilerin isteğe bağlı yer değiştirmeleri ise her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılacaktır. Yönetmelikte ilgili maddeler şu şekilde;

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

Yöneticiliğe atama

MADDE 12 –

………

(2) Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından adayların atanacakları eğitim kurumları; yapacakları tercihler ve atanma puanı üstünlüğüne göre belirlenir. Eğitim kurumu yöneticileri, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından atanır. Bu fıkraya göre yapılacak atamalar Mayıs-Haziran aylarında ilgili valiliklerce sonuçlandırılır.

İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 18 – (1)

………

(4) Bu maddeye göre yer değiştirmelerde çalışma süresi 30 Haziran tarihi esas alınarak belirlenir ve yer değiştirmeler her yıl Temmuz-Ağustos aylarında sonuçlandırılır.

Ancak bu yıl için geçi madde konularak şöyle denilmiştir.

Korunan haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlara göre herhangi bir eğitim kurumu yöneticiliğine atanmamış olanların bu puanları, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak atamalara başvurabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak atamalar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir.Etiket: MEB Müdür,  müdür yardımcılığı atamaları

Bu yazıyı paylaşmak ister misiniz?

Yorumunuzu ve sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz